VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Čitatelské konto*Rezervácie*MVS
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  Výpožičný čas
Výpožičný čas

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
mínus Aktuálne
mínus Starostom
mínus Dopĺňanie fondov
mínus Evidencia fondov
mínus Granty
mínus MVS
mínus Odborné vzdelávanie
mínus Osobné údaje
mínus Knihovnícke informácie
mínus Porady
mínus Štatistické prehľady
mínus Adresár knižníc regiónov B.Bystrica a Brezno
mínus Tlačivá
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
plus Projekty
mínus Centrálny register zmlúv

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  VÝSTAVY V KNIŽNICI
Bratia Kováčovci a ich výtvarné múzy

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  FOND NA PODPORU UMENIA partner VKMK

FOND NA PODPORU UMENIA


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNÍH

Donášková služba kníh


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV
UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  METRONET s.r.o.
Optické pripojenie v pobočke na Sídlisku (ul. 29 augusta 25) poskytla bezplatne firma METRONET s.r.o.

Webové sídlo partnera


  Pitný režim v knižnici
poskytla spoločnosť AQUA trade Slovakia s.r.o., Zvolen

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  ARTIS KLUB

Artis klub|0-15|15-21|

* Vzdelávanie knihovníkov pod gesciou Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Knižnica Ľudovíta Štúra, ktorá plní funkciu krajskej knižnice v súčasnosti koordinuje a poradensky usmerňuje 5 regionálnych knižníc v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Zabezpečuje úlohy súvisiace s koordináciou bibliografickej činnosti, úlohy súvisiace s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji. Okrem toho realizuje rôzne vzdelávacie aktivity nielen pre čitateľskú verejnosť ale aj samotných knihovníkov. Tým prispieva k plneniu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020, najmä bodu 1.5.2 (podporovať systém celoživotného vzdelávania knihovníkov a informačných profesionálov).

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Granty a dotácie - možnosti získavania pre obecné a mestské knižnice

Pracovný workshop (7. 2. 2017) pod týmto názvom pripravilo pre knihovníkov obecných a mestských knižníc okresov Banská Bystrica a Brezno Oddelenie beletrie, odbornej, regionálnej literatúry a bibliografie Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) v zastúpení metodičkou knižnice Mgr. Silviou Čorbovou.
Cieľom workshopu bolo poskytnúť pracovníkom knižníc aktuálne informácie o zmenách v legislatíve a tiež námety pre projekty a súčasné možnosti získavania finančných grantov a dotácií pre knihovníkov.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Porada knihovníkov 16.12.2015
Z Á P I S z porady knihovníkov okresov Banská Bystrica a Brezno konanej dňa 16.12.2015 v pobočke na oddelení pre dospelých, Švantnerová 18.

( Celý článok... | Autor: Mgr. Silvia Čorbová | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Porada knihovníkov 12.11.2014
12.11.2014 sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, na Lazovnej ulici plánované pracovné stretnutie zástupcov profesionalizovaných a neprofesionalizovaných obecných knižníc regiónov Banská Bystrica a Brezno

( Celý článok... | Autor: Mgr. Silvia Čorbová | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Príručka knihovníka malej knižnice
Termín „malá knižnica“ sa v tejto príručke vzťahuje najmä na verejné, školské, prípadne špeciálne knižnice s menšími zbierkami, v ktorých spravidla pracujú neprofesionálni knihovníci alebo ľudia, pre ktorých je práce s literatúrou a s čitateľmi potešením. „Malá knižnica“ v žiadnom prípade neznamená „bezvýznamná knižnica“.

( Celý článok... | Autor: Hudecová Ľuboslava | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Štandardy verejných knižníc
Štandardy verejných knižníc definujú podmienky, ktoré majú spĺňať obecné knižnice pre to, aby mohli plniť svoje úlohy na optimálnej úrovni. Ak chcete vytvoriť lepšie podmienky pre vašu knižnicu, čítajte ďalej...

( Celý článok... | Autor: Hudecová Ľuboslava | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Kultúrne poukazy

Kultúrne poukazy


Viete, čo sú to kultúrne poukazy a ako ich získať? Poznáte možnosti ich využitia v knižnici? V článku ponúkame základné informácie ...( Celý článok... | Autor: Hudecová Ľuboslava | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Starostkám a starostom

Máte vo svojej obci obecnú knižnicu? Ako starostka či starosta obce ste jej štatutárnym zástupcom. Výber informácií, ktoré sa môžu hodiť nájdete v pokračovaní ...


( Celý článok... | Autor: Mgr. Silvia Čorbová | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Dopĺňanie fondov obecných knižníc

Nepatríte zatiaľ medzi tie obecné knižnice, ktoré už viac rokov využívajú centrálny nákup dokumentov do knižničných fondov prostredníctvom VKMK ? Chcete poznať výhody a podmienky zapojenia sa ... ?

( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Evidencia, vyraďovanie a revízia fondov

Viete, čo je základná a čo pomocná odborná evidencia v knižnici? Ako postupovať pri vyraďovaní knižničných jednotiek a kedy a ako uskutočniť revíziu knižničného fondu? V tomto článku sa dozviete viac.


( Celý článok... | Autor: Mgr. Silvia Čorbová | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

|0-15|15-21|


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk