VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Čitatelské konto*Rezervácie*MVS
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  Výpožičný čas
Výpožičný čas

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
plus Projekty
mínus Centrálny register zmlúv

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  VÝSTAVY V KNIŽNICI
Bratia Kováčovci a ich výtvarné múzy

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  FOND NA PODPORU UMENIA partner VKMK

FOND NA PODPORU UMENIA


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNÍH

Donášková služba kníh


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV
UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  METRONET s.r.o.
Optické pripojenie v pobočke na Sídlisku (ul. 29 augusta 25) poskytla bezplatne firma METRONET s.r.o.

Webové sídlo partnera


  Pitný režim v knižnici
poskytla spoločnosť AQUA trade Slovakia s.r.o., Zvolen

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  ARTIS KLUB

Artis klubKontakty

kontaktyKontakty

Na vyjadrenie svojich názorov, pripomienok a otázok môžete využiť komentáre pri jednotlivých článkoch, ale i osobný, telefonický, alebo e-mailový kontakt...

Verejná knižnica Mikuláša Kováča,
ul. Jilemnického 48,
974 04 Banská Bystrica
Riaditeľ Mgr. Peter Klinec
048 - 4154757
Útvar metodickej
činnosti
Mgr.Silvia Čorbová
Mgr. Soňa Šóky,PhD
048 - 4153784
0911013577
Útvar ekonomicko -
technických činností
Eva Beláková  - ved.
Slavomír Pisák
048 - 4127793
Útvar knižnično -
informačných činností
Katarína Donovalová - ved.
048 - 4124705
0911886065
* Úsek fondov Marta Korónyová
Jarmila Bariaková
048 - 4124705
 * Oddelenie pre deti
Lazovná 26
Mgr. Zdenka Chalachanová
Ivana Gelienová
048- 4153148
 * Oddelenie beletrie,
odbornej, regionálnej
literatúry a bibliografie,
F. Švantnera 18
  -  výpožičky
  -  čitáreň a MVS
  -  bibliografia a 
      rešerše
  -  red. reg. databáz
 
Katarína Matúšková
Janette Zacharová

048 -4153784
 * Pobočky :

   
     Jilemnického 48
Iveta Weissová
Alena Dírerová
048- 4134868
     Karpatská 3
Anna Hrušková
MVDr. Gizela Cvitkovičová
048- 4173724
    29. augusta 23
Mgr. Zuzana Ondeková
048- 4142283


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk