VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Čitatelské konto*Rezervácie*MVS
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  Výpožičný čas
Výpožičný čas

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
mínus Aktuálne
mínus Ponuka podujatí
mínus Informačná výchova
mínus Školské knižnice
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
plus Projekty
mínus Centrálny register zmlúv

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  VÝSTAVY V KNIŽNICI
Bratia Kováčovci a ich výtvarné múzy

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  FOND NA PODPORU UMENIA partner VKMK

FOND NA PODPORU UMENIA


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNÍH

Donášková služba kníh


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV
UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  METRONET s.r.o.
Optické pripojenie v pobočke na Sídlisku (ul. 29 augusta 25) poskytla bezplatne firma METRONET s.r.o.

Webové sídlo partnera


  Pitný režim v knižnici
poskytla spoločnosť AQUA trade Slovakia s.r.o., Zvolen

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  ARTIS KLUB

Artis klub* Metodický deň v knižnici
V rámci Metodického dňa pre pracovníkov školských internátov v Banskej Bystrici sme sa 7. októbra 2016 stretli v pobočke knižnice na Fončorde s viacerými pedagogickými pracovníkmi, ktorí pracujú v stredoškolských internátoch a venujú sa študentom stredných škôl po skončení vyučovacieho procesu.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* PRIPRAVUJEME informačné workshopy pre stredoškolákov

V spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) pripravujeme informačné workshopy pre študentov stredných škôl. SAIA, n. o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Workshopy ponúknu informácie o možnostiach štúdia a výskumu v zahraničí, informácie o rôznych štipendiách a grantoch pre študentov, ale i praktické rady ako si správne napísať životopis či prihlášku na vysokoškolské štúdium.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Detské knižnice

Na portáli InfoLib vznikla z iniciatívy pracovníčok detských oddelení verejných knižníc samostatná podstránka - Detské knižnice.

Mala by sa stať miestom " ... virtuálnych porád, seminárov, názorov a diskusií ". Chce ponúknuť nielen kontakty na kolegyne z detských oddelení, ale aj metodické návody praxou overených podujatí, nové nápady, tipy na prácu s deťmi ako aj pomoc pri riešení problémov."

Odporúčame do pozornosti pedagógov - knihovníkov školských knižníc ...

( Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Ponuka podujatí

Podujatia VKMK

Knižnica ponúka najmä materským a základným školám a ich žiakom paletu literárnych, hudobných, náučných a informačných podujatí, ktoré vhodne dopĺňajú výchovno-vzdelávací proces. Plánované podujatia sa počas roka dopĺňajú...

Podujtia VKMK( Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Informačná výchova detí

inform


Vedia sa deti orientovať vo svete informácií - v knihách, knižniciach, katalógoch, na internete ? Ako môže škola sama prípadne v spolupráci s knižnicou prispieť k získaniu informačných zručností ? Existujú pomôcky k informačnej výchove a spôsoby ich využitia na bežných vyučovacích hodinách alebo pri práci so žiakmi pri počítačoch ?

Ponúkame zatiaľ len pár tipov ...

( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Školské knižnice

Za metodickú starostlivosť o školské knižnice na Slovensku zodpovedá Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.

VKMK ponúka a poskytuje knihovníkom školských knižníc a vedeniu škôl vo svojej regionálnej pôsobnosti odbornú pomoc na požiadanie - kontakt : Ľuboslava Hudecová, metodika@vkmk.sk , tel : 048 412 47 05

V článku nájdete stručný prehľad aktuálnych informácií k problematike školských knižníc ...


( Celý článok... | Autor: Hudecová Ľuboslava | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk