VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Čitatelské konto*Rezervácie*MVS
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  Výpožičný čas
Výpožičný čas

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
plus Projekty
mínus Centrálny register zmlúv

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  VÝSTAVY V KNIŽNICI
Bratia Kováčovci a ich výtvarné múzy

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  FOND NA PODPORU UMENIA partner VKMK

FOND NA PODPORU UMENIA


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNÍH

Donášková služba kníh


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV
UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  METRONET s.r.o.
Optické pripojenie v pobočke na Sídlisku (ul. 29 augusta 25) poskytla bezplatne firma METRONET s.r.o.

Webové sídlo partnera


  Pitný režim v knižnici
poskytla spoločnosť AQUA trade Slovakia s.r.o., Zvolen

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  ARTIS KLUB

Artis klub|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-167|

* Ako lienka Bodkulienka vodu objavovala
Zážitkové podujatie pod týmto názvom pripravili pracovníčky služieb pobočky knižnice na Jilemnického ul. a bolo venované deťom z MŠ na Novej ul. v Banskej Bystrici. Pútavá prezentácia o lienke Bodkulienke obsahovala informácie o kolobehu vody v prírode, deti sa zapájali a informácie ktoré odzneli ich zaujali.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Nový pitný režim v knižnici
"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."
Leonardo da Vinci

V týchto dňoch pribudol do pobočky knižnice na Fončorde nový nápojový automat Aqua FDL – cooler.
Voda je základná tekutina fungovania celej Zeme. Bez tejto najcennejšej tekutiny by na našej planéte nevznikla ani stopa života. Hoci sa človek neradí k vodným živočíchom, jeho telesná schránka doslova pláva na vode. U dospelého človeka tvorí voda priemerne 55 až 75 percent hmotnosti, čo sú približne dve tretiny hmotnosti tela. Okrem toho pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Aká bola prázdninová noc v knižnici
23. augusta 2017 pripravili pracovníčky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča už opakovane pre deti základných škôl v Banskej Bystrici popoludnie a noc plnú zážitkov. Téma, ktorú zvolili „Indiáni a ich život“ je pre deti stále príťažlivá.
Úvodné zoznamovanie detí prebehlo s knihou v ruke, kníh s tematikou života Indiánov bolo v knižnici pripravených viacero. Nechýbala ani zaujímavá prezentácia približujúca život Indiánov (indiánske kmene, príbytky, oblečenie, lov, rituály a i.).

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Nové knihy v knižnici pre deti aj dospelých
V prvom polroku 2017 pribudlo do fondu knižnice 1404 nových kníh v hodnote 12 902, 42 €.
Z uvedeného počtu 733 ks bolo nadobudnutých darom a 656 ks kúpou. Z hľadiska tematických skupín je zastúpenie nasledovné: 231 ks náučná literatúra, 697 ks beletria, 18 ks náučná literatúra pre deti a mládež a 458 ks beletria pre deti a mládež. Knižnica v 1. polroku zrealizovala 91682 výpožičiek, evidovala 4385 registrovaných používateľov a navštívilo ju 26 994 registrovaných návštevníkov.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* LETNÝ TÁBOR
Dňa 4.7. 2017 navštívil Verejnú knižnicu M.Kováča – Jilemnického 48 letný tábor ,, ŠKOLA ANGLIČTINY HELEN DORON“ B.Bystrica v počte 17 detí. Spríjemnili sme si prázdninové dopoludnie čítaním rozprávky v prírode / v záhrade /.
Deti si posadali na vankúšiky a tíško počúvali rozprávku ,, Ako sa snežienky takmer zbláznili“ od Petra Stoličného.

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Prezentácia knižnice v rámci Dní mesta Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica sa v roku 2017 rozhodlo otvoriť Kultúrne leto akciou Dni mesta Banská Bystrica 2017, ktoré prepájajú históriu, kultúru, tradície a obrazne prezentujú dejiny.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
5.-9.6.2017 sa konala na Slovensku kampaň Celé Slovensko číta deťom. Verejná knižnica sa do projektu Celé Slovensko číta deťom zapojila nasledovnými podujatiami

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* KAZACHSTAN
Zhonggar Bolatbekuly a Amanzhol Aikyn, študenti 1. roč. SOŠ pod Bánošom sa zúčastnili týždennej praxe vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Jilemnického 48. Iniciatívne sa zapájali do celotýždenného procesu a aktivít knižnice. Posledný deň praxe vyvrcholil podujatím, na ktorom sa mohli deti 1. B triedy zo ZŠ Radvanská dozvedieť o multikultúrach vo svete histórií a súčasnosti štátu Kazachstan a o nádhernom meste Alma-Ata v ktorom žijú.

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* „ČÍTAJME SI 2017“
V stredu, 31. mája 2017 v čase od 9.00 do 15.00 hod. sa konal už 10. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom „Čítajme si 2017“ , ktorého organizátorom je Linka detskej istoty. Cieľom 6 – hodinového čitateľského maratónu je predovšetkým zapojiť čo najväčší počet detí, motivovať ich k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Krstnou mamou projektu je pani spisovateľka Oľga Feldeková. Akcia spoločného čítania, tak ako každý rok, sa využíva aj na prekonanie rekordu. Minulý rok čítalo 40 954 detí. V 10. ročníku čítalo 46 040 detí na takmer 300 miestach celého Slovenska

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* DOPRAVNÁ VÝCHOVA
Býva u nás dobrým zvykom, že krátko pred príchodom jari našu pobočku na Jilemnického ul. 48 pravidelne navštevujú zástupcovia polície z úseku prevencie Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici. Dňa 7. 4. 2017 prijali pozvanie kpt. Mgr. Andrea Petrovičová a jej kolega kpt. Mgr. Andrej Kováčik

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Noc s Andersenom 2017
Už pravidelne trinásť rokov sa posledný marcový piatok koná medzinárodné podujatie Noc s Andersenom, ktoré je spomienkou na narodenie veľkého dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena. Päťdesiat banskobystrických detí ZŠ vo veku 9 – 12 rokov spali na dvoch pobočkách Verejnej knižnice Mikuláša Kováča - Jilemnického a Lazovná. Akciu slávnostne otvorili čítaním rozprávky Princezná na hrášku od H.Ch Andersena – Primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko, a zástupcovia odboru kultúry mesta BB - Ing. Alena Káanová - vedúca oddelenia, a Mgr. Peter Černek.

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* MARTA HLUŠÍKOVÁ
Vo štvrtok 30. marca 2017 navštívila našu knižnicu na Fončorde vzácna návšteva. Bolo nám potešením medzi nami privítať spisovateľku pre deti a mládež pani Martu Hlušíkovú a tajomníčku odbočky Spolku Slovenských spisovateľov pani Janu Borguľovú.

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* SOM PRVÁK A ČITATEĽ
„Som prvák a čitateľ“ si 27.3.2017 povedali žiaci 1. B, a 1.E triedy zo Základnej školy Spojová v Banskej Bystrici po slávnostnej pasovačke za čitateľov knižnice. Od dnešného dňa si môžu zvedaví prváčikovia oficiálne požičiavať knihy, časopisy a zúčastňovať na zaujímavých podujatiach, ktoré organizuje naša knižnica na Jilemnického 48.

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* ROZPRÁVKOVÁ TRUHLICA PAVLA DOBŠINSKÉHO – DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY
Žiaci 4. C s pani uč. Cabanovou zo ZŠ Moskovská sa 16.3. zúčastnili podujatia v našej knižnici presne v deň narodenia Pavla Emanuela Dobšinského.

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* JANO CÍGER Z MӒDOKÝŠA
Kniha pracuje s fantáziou človeka, s knihou lietate aj sa plavíte, s knihou vyhrávate súboje aj vojny, s knihou ľúbite, plačete, smejete sa. Prečo? Lebo kniha je človekom, dieťaťom autora a zárove)n aj každý človek je knihou. (www.medokys.eu)

( Celý článok... | Autor: Donovalová Katarína | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-167|


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk