VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Čitatelské konto*Rezervácie*MVS
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  Výpožičný čas
Výpožičný čas

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Registrácia
mínus Vypožičiavanie
mínus O službách
mínus Výpožičný čas
mínus Knižničný poriadok
mínus Cenník
mínus Pýtame sa knižnice
mínus Internet
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
plus Projekty
mínus Centrálny register zmlúv

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  VÝSTAVY V KNIŽNICI
Bratia Kováčovci a ich výtvarné múzy

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  FOND NA PODPORU UMENIA partner VKMK

FOND NA PODPORU UMENIA


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNÍH

Donášková služba kníh


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV
UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  METRONET s.r.o.
Optické pripojenie v pobočke na Sídlisku (ul. 29 augusta 25) poskytla bezplatne firma METRONET s.r.o.

Webové sídlo partnera


  Pitný režim v knižnici
poskytla spoločnosť AQUA trade Slovakia s.r.o., Zvolen

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  ARTIS KLUB

Artis klub* Rýchlejší net – vďaka firme Metronet
Novým optickým pripojením knižničného servra umiestneného v pobočke na ulici 29. augusta, ktoré bezplatne poskytla banskobystrická firma METRONET s.r.o. (https://www.metronet.sk/) získali tak zamestnanci ako aj čitatelia knižnice. Zvýšila sa napr. stabilita i rýchlosť prepojenia servera s pracovnými stanicami na piatich pracoviskách služieb v meste, skrátil sa čas čakania na výsledok vyhľadávania v online katalógu knižnice a v informačných zdrojoch na internete.

( Celý článok... | Autor: | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Mapa sídla

Rýchly prístup ku všetkým stránkam poskytne mapa sídla ...

( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Spýtajte sa knižnice


( Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Registrácia

Čo musím urobiť, aby som sa stal čitateľom knižnice, s právom využívať jej služby ? Aké doklady k tomu potrebujem, aké poplatky zaplatím ?


( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Vypožičiavanie

Ktoré dokumenty si môžem z knižnice požičať domov (absenčne) a ktoré možno čítať či študovať len v knižnici ? Koľko dokumentov si môžem vypožičať, na akú dlhú dobu? Ako si môžem rezervovať ? Vypožičia knižnica pre mňa knihy aj z inej knižnice na Slovensku ? Čo sa stane ak nevrátim knihy včas, alebo ich stratím či poškodím ?


( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* O službách

Koľko kníh ponúka knižnica, a má aj iné druhy dokumentov ? Poskytuje okrem požičiavania aj ďalšie knižničné a informačné služby ? Sú medzi nimi aj služby vhodné pre mňa... ?

( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Pracoviská služieb a výpožičný čas

Kde všade v meste si môžem vypožičať čo potrebujem a ako sa tam dostanem ? Ako je knižnica otvorená ? Sú služby jednotlivých oddelení a pobočiek totožné alebo sa odlišujú ? Poskytujú kopírovanie z kníh a časopisov a prístup na internet ?

Knižnično-informačné služby poskytuje 5 pracovísk v rôznych častiach mesta.

( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Knižničný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok upravuje vzťahy medzi čitateľom knižnice a knižnicou, poskytované knižnično-informačné služby, stanovuje ich bezplatnosť, resp. cenník poplatkov.

Pri prvom zápise (registrácii) v knižnici dostáva čitateľ výťah knižničného poriadku v písomnej podobe

Knižničný a výpožičný poriadok VKMK - PDF, 81 kB, odkaz sa otvorí v novom okne


( Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Cenník

Cenník služieb a poplatkov je súčasťou Knižničného a výpožičného poriadku VKMK. Základné služby sú bezplatné, špeciálne služby môže knižnica poskytovať za úhradu. Manipulačné poplatky platí čitateľ za porušenie niektorých ustanovení knižničného poriadku.( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Verejný internet

Knižnica ponúka na všetkých pracoviskách služieb využívanie informačných zdrojov prostredníctvom internetu. Aké sú zásady jeho využívania ?


( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk