VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Čitatelské konto*Rezervácie*MVS
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  Výpožičný čas
Výpožičný čas

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus VKMK na mape
mínus Mikuláš Kováč
mínus Z histórie
mínus Dokumenty
mínus Slobodné informácie
mínus O VKMK iní ...
mínus Výročná správa
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
plus Projekty
mínus Centrálny register zmlúv

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  VÝSTAVY V KNIŽNICI
Bratia Kováčovci a ich výtvarné múzy

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  FOND NA PODPORU UMENIA partner VKMK

FOND NA PODPORU UMENIA


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNÍH

Donášková služba kníh


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV
UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  METRONET s.r.o.
Optické pripojenie v pobočke na Sídlisku (ul. 29 augusta 25) poskytla bezplatne firma METRONET s.r.o.

Webové sídlo partnera


  Pitný režim v knižnici
poskytla spoločnosť AQUA trade Slovakia s.r.o., Zvolen

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  ARTIS KLUB

Artis klub* Šanghajská delegácia
Šanghaj a Banská Bystrica si cudzie nie sú, i keď z pohľadu kilometrov sú od seba poriadne vzdialené. Spája ich okrem iného aj osobnosť architekta Ladislava Hudeca, známeho banskobystrického rodáka. Ten sa v Šanghaji natrvalo zapísal projektovaním viacerých objektov.

( Celý článok... | Autor: Marcel Páleš | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* VKMK v pavučinkách webu ...
Knižnica nie je malá muška, čo z pavučiniek hrôzu chytá ...

( Celý článok... | Autor: | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Pobočka v nových priestoroch

Pobočka VKMK na ul. 29. augusta 25 po presťahovaní za roh privítala 1. júla čitateľov vo väčších a krajších priestoroch (128 m2). Pri otvorení bol aj pán primátor Ivan Saktor, vedúca kancelárie primátora pani Marcela Kevešová a vedúci odboru školstva pán Stanislav Kútik - všetci knižnici popriali dobrý štart s trvalý záujem verejnosti; prvé popoludnie pobočku navštívilo 73 registrovaných čitateľov. Poďakovanie za veľké úsilie pri príprave pobočky na otvorenie patrí zamestnancom knižnice - za výhodné podmienky nájmu Mestu a Bytovému podniku mesta Banská Bystrica.( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Po 50 rokoch ...

S pánom Jozefom Kubíkom sme sa stretli v jeho byte v bratislavskej Petržalke. Vysvitlo, že v roku 1957 ako technik slovenského rozhlasu pomáhal asi dva mesiace pri rozbiehaní banskobystrického pracoviska. Milovník najmä slovenskej poézie (z klasikov viacerých ako bratislavčan poznal osobne), požičal si v knižnici Mihálikovu zbierku ... Po 50 rokoch počas príprav na sťahovanie sa objavila, nuž zavolal do Bystrice a my, majúc cestu do hlavného mesta, prišli sme nielen po zabudnutú knihu (a mnoho ďalších, ktoré dal darom), ale aj na kus reči ... Pán Kubík sľúbil, že pri svojej ďalšej návšteve Bystrice sa u nás zastaví ...

( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* VKMK na mape mesta

Miesto kde sa knižnica nachádza, je na mape mesta vyznačené červenožltým krúžkom.

ODDELENIE BELETRIE, ODBORNEJ A REGIONÁLNEJ LITERATÚRY - UL. F. ŠVANTNERA 18

ODDELENIE PRE DETI - UL. LAZOVNÁ 26

Kam to mám najbližšie ?

POBOČKA - UL. 29. AUGUSTA 25

POBOČKA - UL. JILEMNICKÉHO 48

POBOČKA - KARPATSKÁ 3 (v MŠ)

Podrobnosti o rozsahu služieb ktoré jednotlivé pracoviská poskytujú verejnosti a o kontakte nájdete v článku Výpožičný čas( Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Mikuláš Kováč

Kto bol Mikuláš Kováč a prečo knižnica nesie jeho meno ?
Bol to výborný básnik a dobrý človek. Okrem iného tiež priateľ kníh, ktorý sa v knižnici cítil ako doma... Už niekoľko rokov si žiadne knihy od nás nemôže požičať, a tak ich požičiavame iným s jeho menom v názve našej knižnice...


( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Z histórie knižnice

Kedy vznikla a akými organizačnými zmenami prechádzala knižnica ? Aké sú základné ukazovatele jej činnosti ?


( Celý článok... | Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Organizačné dokumenty

Zriaďovacia listina a organizačný poriadok knižnice popisujú poslanie, základné úlohy organizačnú štruktúru a pôsobnosť jednotlivých zložiek knižnice.

Zriaďovacia listina - PDF, 28 kB, odkaz sa otvorí v novom okne
Organizačný poriadok - PDF, 131 kB, odkaz sa otvorí v novom okne


( Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Slobodný prístup k informáciám

V súlade so zákonom NR SR č.211/2000 Z.z. sprístupňuje knižnica verejnosti na tejto stránke základné organizačné dokumenty, ako aj postup pri vybavovaní žiadostí o informácie.

Podanie žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 je možné :
  • osobne ústne alebo písomne, telefonicky 048 4154757, e-mailom, poštou na adrese : Verejná knižnica Mikuláša Kováča, ul. Jána Bakossa 2, 974 01 Banská Bystrica
  • Zo žiadosti musí byť zjavné : ktorej povinnej osobe je určená (t.j.že je určená VKMK), kto ju podáva (meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje), ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Vybavovanie žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 :

  • Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) má právo na poskytnutie informácií, ktoré v čase podania žiadosti existujú a ktoré má VKMK k dispozícii, bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.
  • Informácie v rámci knižnično-informačných služieb VKMK sa neposkytujú verejnosti podľa zákona č. 211/2000, ale podľa zákona č. 183/2000 o knižniciach (knižničný zákon).
Postup poskytovania informácií vo VKMK - PDF, 86 kB, odkaz sa otvorí v novom okne

( Autor: Klinec Peter | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk