VKMK - titulka - logo

  ONLINE DATABÁZY
--Katalóg: Čitatelské konto*Rezervácie*MVS
--Články o regióne
--Regionálne osobnosti
--Súborný katalóg regionálnych knižníc BBSK

  Výpožičný čas
Výpožičný čas

  PONUKA
plus O databázach
plus Služby
mínus Bibliografie
mínus Rešerše
mínus Periodiká
plus Školám
plus Deťom
mínus Nevidiacim
plus Knižniciam
plus O knižnici
mínus Podujatia
mínus Komunitné aktivity
plus Projekty
mínus Fond na podporu umenia
mínus Iné nadácie
mínus Centrálny register zmlúv

  FOTOGALÉRIE
Fotogalérie z aktivít knižnice

  TIP PRE ŠTUDENTOV
Píšete seminárnu či diplomovú prácu ? Ponúkame zoznamy spracovaných rešerší

  VÝSTAVY V KNIŽNICI
Bratia Kováčovci a ich výtvarné múzy

  Facebook VKMK

Facebook VKMK


  FOND NA PODPORU UMENIA partner VKMK

FOND NA PODPORU UMENIA


  PÝTAME SA KNIŽNICE

Spýtajte sa knižnice


  VIDEO - AKTUALITY
Výročia - osobnosti - udalosti - služby

  DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNÍH

Donášková služba kníh


  DOBROVOĽNÍCI V KNIŽNICI
ČLÁNOK
Plagát - Týždeň dobrovoľníctva...
Leták...
Prihláška...

  UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV
UŽITOČNÉ PORTÁLY PRE ČITATELOV

  MEDZINÁRODNÝ IDENTIFIKÁTOR
Medzinárodný identifikátor Verejnej knižnice Mikuláša Kováča

  HĽADÁME V INTERNETE
Efektívne vyhľadávanie v internete - Tipy Mgr. Mirky Pastierovej...

  SKN Levoča

Webové sídlo


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  MEDIÁLNY PARTNER

Webové sídlo mediálneho partnera


  METRONET s.r.o.
Optické pripojenie v pobočke na Sídlisku (ul. 29 augusta 25) poskytla bezplatne firma METRONET s.r.o.

Webové sídlo partnera


  Pitný režim v knižnici
poskytla spoločnosť AQUA trade Slovakia s.r.o., Zvolen

Webové sídlo partnera


  PARTNER

Webové sídlo partnera


  ARTIS KLUB

Artis klub* Nové knihy v knižnici
Aj tento rok sme dopĺňali knižničný fond a obohatili sme ho o nové tituly rôznych žánrov. Nové knihy v hodnote 6000,- € do všetkých našich pobočiek sme zakúpili aj vďaka projektu nákupu kníh: „Čitateľskú gramotnosť – aj knižnica si berie na starosť“.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* PREDVIANOČNÁ KNIŽNICA v troch pobočkách knižnice
Verejná knižnica Mikuláša Kováča už tradične po dvanásty krát pripravila celodenné komunitné podujatie - Predvianočnú knižnicu pre všetky generácie.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Rozprávková cesta do knižnice
V týchto dňoch v areáli Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Senium (DDaDSS Senium) na Jilemnického ul. 48 pribudli nové informačné tabule, lemujúce cestu do knižnice. Ak mierite do Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, do pobočky na Fončorde, už určite nezablúdite. Cestu vkusne lemujú tabule s motívmi dvadsiatich známych rozprávkových postáv. Autorom výtvarných návrhov rozprávkových postáv je výtvarník PhDr. Jaroslav Slabej, realizáciu projektu zabezpečila firma ASA plus, s.r.o.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Atmosféra Veľkonočnej knižnice
Ako prvá 5. apríla 2017 realizovala Veľkonočnú knižnicu pobočka Fončorda. Atmosféra knižnice dýchala veľkonočnými tradíciami a zvykmi. Vďaka šikovným rukám ľudových remeselníkov sa knižnica zmenila na jednu veľkú tvorivú dielnu. Žiaci základných škôl si mohli skúšať pletenie veľkonočných korbáčov, špaňodolinskú paličkovanú čipku, výrobu veľkonočných ikebán a vencov, hru na fujaru a píšťalky. Nechýbala výzdoba veľkonočných kraslíc rôznymi technikami - dierkovanie, voskovanie, madeirovanie.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Predvianočná knižnica opäť úspešná
Komunitný projekt Predvianočná knižnica sme pripravili v troch pobočkách knižnice. O úspešnosti komunitného podujatia svedčí aj to, že knižnica doteraz zorganizovala už X. ročníkov, vždy s veľkým záujmom a pozitívnym ohlasom.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Nová akvizícia kníh
Cieľom a zámerom projektu „Knižné novinky do každej rodinky“ bolo získať doplnkové financie na nákup knižničného fondu v zmysle Knižničného zákona a Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva. na r. 2015-2020 (systematické doplňovanie a sprístupňovanie knižničného fondu, viac zdrojové financovanie...).

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Nové tlačiarne v knižnici

V týchto dňoch boli na všetkých piatich pracoviskách služieb knižnice inštalované nové multifunkčné zariadenia.

( Tisková zpráva | Celá zpráva... | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

* Projekt „Komunitná knižnica bez bariér“ úspešný

Knižnica uspela v projekte debarierizácie svojich priestorov v pobočke na Fončorde (Jilemnického ul. 48). Od polovice novembra 2016 môžu tí používatelia a návštevníci pobočky knižnice na Fončorde, ktorí majú problémy s mobilitou využívať novú schodiskovú sedačku Acorn.

( Celý článok... | Autor: Mgr.Soňa Šóky, PhD | | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )


Powered by phpRS. © 2005 www.vkmk.sk |
Správca: peter.klinec@vkmk.sk | webdesign & webdeveloping YARD: pcwork@pobox.sk